Cases

Overlijden na emigratie

Na het overlijden van een uit Florida teruggekeerde weduwe liep de afwikkeling van haar nalatenschap vast. Complexe internationale aspecten van dit overlijden na emigratie zorgden voor een puzzel. Wij vonden een uitweg voor een correcte oplossing. De nabestaanden konden uiteindelijk opgelucht ademhalen.

De complexe internationale nalatenschap betrof die van een Nederlandse weduwe. Zij had met haar echtgenoot een mooi vermogen opgebouwd met hun bedrijf. Zij woonden toen in de Verenigde Staten. Dat vermogen was na het overlijden van haar man met de vrouw mee terug naar Nederland verhuist.

De kinderloze weduwe overleed in 2018 in Nederland. Erfgenamen waren familieleden in Nederland en Amerikaanse vrienden. Het laatste testament was opgemaakt toen mevrouw nog in Amerika woonde. Hierin bracht zij een rechtskeuze uit voor het recht van de staat Florida. Een bevriende Amerikaanse zakenpartner van mijnheer werd benoemd tot executeur.

Internationale nalatenschap onbeheerd

De afwikkeling van de internationale nalatenschap liep vast. Wat speelde er zoal?

  • De Amerikaanse executeur aanvaardde zijn benoeming niet, omdat het vermogen zich in Nederland bevond.
  • De Amerikaanse erfgenamen waren niet gevonden.
  • De Nederlandse erfgenamen kregen geen toegang tot de bankrekeningen, maar wel herhaaldelijk vragen van de Belastingdienst.
  • De geldigheid van het testament en de bevoegdheid van de Nederlandse rechter stonden niet vast.
  • Diverse geraadpleegde adviseurs konden niet helpen.

De nalatenschap bij overlijden na emigratie bleef onbeheerd, totdat wij werden ingeschakeld. De ongemakkelijke situatie duurde al maanden en maakte de Nederlandse erfgenamen behoorlijk nerveus. Uiteindelijk verwees een adviseur hen door naar Janus Notarieel Juristen, omdat wij bekend zijn met de afwikkeling van nalatenschappen met internationale aspecten.

Opluchting

Na gedegen onderzoek konden wij deze nalatenschap bij overlijden na emigratie correct afhandelen. Iedereen kreeg uiteindelijk zijn/haar erfdeel uitgekeerd. Zo kwam de afwikkeling van deze nalatenschap alsnog tot een goed eind voor de erfgenamen. Hun reactie sprak boekdelen: ‘Dank jullie wel, we hebben ons echt gesteund gevoeld tijdens de afwikkeling!’

Zelf vonden wij deze zaak uitdagend vanwege de complexe internationale kanten ervan. Het deed ons veel genoegen de erfgenamen te bevrijden van hun gevoel vast te zitten en eindelijk een uitweg te bieden.

Onze aanpak

Hoe hebben wij deze casus aangepakt rond het overlijden na emigratie? Laten we onze aanpak nader bekijken. Neem voor meer informatie contact op met Thomas Janus.

Tijdelijk beheerder

Wij wezen de Nederlandse erfgenamen op de mogelijkheid om de kantonrechter te vragen, een tijdelijk beheerder van deze complexe nalatenschap aan te wijzen. Dan zouden de zij toegang kunnen krijgen tot de bankrekeningen. Een tijdelijk beheerder kan bovendien het erfgenamenonderzoek oppakken en het beheer van de nalatenschap op zich nemen. Schulden leken er niet te zijn.

Het alternatief voor een tijdelijk beheerder is de benoeming van een vereffenaar door de rechtbank. Deze oplossing zou vermoedelijk meer kosten met zich meebrengen dan de benoeming van een tijdelijk beheerder. En voor een verzoek aan de kantonrechter om een maatregel was er inmiddels te veel tijd verstreken sinds het overlijden.

De rechter wees ons aan als tijdelijk beheerder van de internationale nalatenschap. Wij hadden het internationaal privaatrecht geraadpleegd en concludeerden dat de Nederlandse rechter hiertoe bevoegd was. Wij namen onze analyse op in het verzoek aan de rechter.

Verklaring van erfrecht

Vervolgens moest een verklaring van erfrecht worden opgemaakt. De Nederlandse erfgenamen waren bekend. Wij slaagden erin om de Amerikaanse erfgenamen op te sporen. Een Nederlandse notaris bleek bevoegd te zijn om een verklaring van erfrecht op te maken. Dus dat gebeurde.

Rechtsgeldigheid testament

Nog vóór indiening van ons verzoek aan de rechter om een tijdelijk beheerder aan te wijzen, zochten we uit dat het testament inderdaad rechtsgeldig was, en dat de Nederlandse rechter bevoegd was.

Wij raadpleegden hierbij onder meer de Europese erfrechtverordening en het zogenoemde Haags verdrag van 5 oktober 1961. Mevrouw overleed in 2018, waarmee haar nalatenschap viel onder de Europese erfrechtverordening (EEV). De regeling geldt voor personen die op of na 17 augustus 2015 zijn overleden. Complicerende factor was echter het Amerikaans testament met een rechtskeuze voor het recht van de staat Florida. De EEV bood uiteindelijk geen uitsluitsel over de rechtsgeldigheid van het testament.

Om de rechtsgeldigheid van het testament verder te onderzoeken, raadpleegden we ook het Verdrag inzake de wetsconflicten betreffende de vorm van testamentaire beschikkingen en het recht van Florida. Naar Nederlands internationaal privaatrecht was er volgens ons sprake van een rechtsgeldig opgemaakt testament.

De bevoegdheid van de Nederlandse rechter volgt uit de Europese erfrechtverordening. De laatste woon- en verblijfplaats van mevrouw was immers in Nederland gelegen. Ook de Nederlandse notaris ontleent aan deze verordening zijn bevoegdheid tot het opmaken en afgeven van een verklaring van erfrecht.

Het overgangsrecht van de Europese Erfrechtverordening betekent voor Nederland, dat het Verdrag inzake het recht dat van toepassing is op erfopvolging uit 1989 van toepassing is. Mevrouw had op het moment van haar rechtskeuze haar woonplaats in Florida. Dat maakte haar rechtskeuze voor het recht van die staat geldig.

Voor de vererving bleek na onderzoek het recht van Florida van toepassing. Dit lag anders bij de afwikkeling van de nalatenschap. Mevrouw verbleef in Nederland bij haar overlijden. Op de afwikkeling bleek dus het Nederlands recht van toepassing.

Meld u aan voor de maandelijkse update

Ontvang interessante cases uit onze praktijk, actuele nieuwsfeiten en opvallende rechterlijke uitspraken rechtstreeks in uw mail. Meld u hieronder gratis aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief/mails. Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken leest u op onze privacy pagina.

* Verplicht veld.
Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660