Cases

Denemarken, een vreemde erfrechtelijke eend in de bijt

Als gevolg van een noodlottig ongeval zijn in Denemarken wonende ouders omgekomen. De in Nederland wonende kinderen vragen ons om hen te begeleiden bij de afwikkeling van de nalatenschappen.

Globetrotters

Globetrotters is een woord dat me te binnen schiet wanneer de kinderen/erfgenamen vertellen over de vele verhuizingen die zij met hun ouders hebben gemaakt. De kinderen zijn allen geboren in Nederland. Vader heeft de Nederlandse en moeder de Belgische nationaliteit. Kort na de geboorte van hun derde en jongste kind is het gezin vertrokken naar Zuid-Afrika. Vervolgens hebben ze gewoond in de Verenigde Staten en Japan om tenslotte neer te strijken in Denemarken. Studie heeft alle kinderen in Nederland doen belanden. 

Testamenten met rechtskeuze

Er zijn vele vragen te beantwoorden, maar een van de eerste vragen is toch wel of er een testament is en mocht dit het geval zijn of deze testamenten in Denemarken rechtsgeldig zijn.

Beide ouders hebben een testament. De testamenten verschillen qua inhoud behoorlijk van elkaar. Zo heeft vader in zijn testament een rechtskeuze voor Nederlands erfrecht opgenomen. Moeder heeft een testament met daarin een rechtskeuze voor Belgisch erfrecht. 

Europese erfrechtverordening niet van toepassing

Denemarken, hoewel lid van de Europese Unie, is niet aangesloten bij de Europese Erfrechtverordening. De regels van het Deense internationaal privaatrecht met betrekking tot het toepasselijke erfrecht bij internationale nalatenschappen zijn niet terug te vinden in wetten maar blijken uit het gewoonterecht, jurisprudentie en rechtsliteratuur. 

Rechtskeuze niet toegestaan

Uit deze rechtsbronnen is af te leiden dat voor alle personen die hun woonplaats in Denemarken hebben, geldt dat het Deense interne erfrecht van toepassing is, ongeacht hun nationaliteit. Beide ouders hebben hun woonplaats in Denemarken, dus is vanuit Deense optiek het Deense erfrecht van toepassing voor de gehele nalatenschap. 

Het Deense erfrecht staat een rechtskeuze ten aanzien van het toepasselijke erfrecht niet toe. 

Dit betekent dat de rechtskeuze die de man en de vrouw voor Nederlands respectievelijk Belgisch erfrecht hebben uitgebracht naar Deens recht niet aanvaard worden. 

We kunnen de kinderen geruststellen want dit betekent op zich nog niet dat de testamenten van hun ouders in Denemarken niet rechtsgeldig zijn. Speciale aandacht dient uit te gaan naar de in de testamenten van hun ouders opgenomen bepalingen die in strijd komen met dwingendrechtelijke bepalingen van het Deense erfrecht. Is dit het geval dan worden de regels van het Deense erfrecht gevolgd. Een van de dwingendrechtelijke regels is de aanspraak die de kinderen kunnen maken op een legitieme portie. 

Vervolg

Nu we dit weten kunnen we de diverse bepalingen in de testamenten van de ouders naast het interne Deense erfrecht leggen en nagaan of de inhoud van de testamenten al dan niet strijd oplevert met het Deense erfrecht. 

Wat we in ieder geval al wel te weten zijn gekomen is dat Denemarken partij is bij het Haags testamentsvormenverdrag 1961. Dit betekent dat een testament dat in Nederland dan wel België naar de vorm rechtsgeldig is opgemaakt ook in Denemarken naar de vorm wordt geaccepteerd.  

Meld u aan voor de maandelijkse update

Ontvang interessante cases uit onze praktijk, actuele nieuwsfeiten en opvallende rechterlijke uitspraken rechtstreeks in uw mail. Meld u hieronder gratis aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief/mails. Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken leest u op onze privacy pagina.

* Verplicht veld.
Terug naar het overzicht

Please contact us

When you engage us for the settlement of an estate, you are assured of expert, decisive and commited advisers.

Thomas Janus

+31 40 760 1660