Specialisme

Internationale vraagstukken

Landsgrenzen vervagen steeds meer: een huwelijk waarbij beide partners een verschillende nationaliteit hebben, een tweede woning in het buitenland, een onderneming met een vestiging in het buitenland, Nederlanders die zich voor langere tijd in het buitenland vestigen of weer terugkeren na een tijd in het buitenland gewoond te hebben.

Al deze situaties roepen bij de afwikkeling van een nalatenschap de vraag op of het Nederlandse of buitenlandse recht van toepassing is. Is de Nederlandse rechter bevoegd om zich uit te spreken over een rechtsvraag? Is de Nederlandse notaris bevoegd om een verklaring van erfrecht op te maken? Is het Nederlands huwelijksvermogensrecht en erfrecht van toepassing op vererving en de afwikkeling?
 
Janus Notarieel Juristen heeft een ruime ervaring met de afwikkeling van nalatenschappen waarbij internationale aspecten een rol spelen. 

Huwelijksvermogensrecht

Aan een huwelijk zit eerder dan gedacht een internationaal tintje.
Bij een Nederlands echtpaar dat buiten Nederland is getrouwd zonder het maken van huwelijkse voorwaarden met een geldige rechtskeuze, is het maar zeer de vraag of zij naar buitenlands recht zijn getrouwd.
Een echtpaar dat zich voor langere tijd in het buitenland vestigt kan mogelijk zonder het zich te realiseren te maken krijgen met het huwelijksvermogensrecht van dat land. Kenmerkend voor het internationale huwelijksvermogensrecht zijn de vele regelingen afhankelijk van de huwelijksdatum.

Erfrecht

Is er vermogen buiten Nederland dan komen essentiële vragen aan de orde zoals: worden de regelingen en maatregelen die zijn opgenomen in het in Nederland opgemaakte testament ook in het buitenland gevolgd? 

Belastingen

In internationaal verband is al snel sprake van dubbele belasting. Ter voorkoming van internationaal dubbele belastingen kan mogelijk een beroep gedaan worden op tussen landen gesloten verdragen. Is er geen verdrag dan biedt Nederland via een eenzijdige regeling een tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele belasting.

Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660