Actueel

Executeur hoofdelijk aansprakelijk terwijl alle seinen op rood stonden!

De bevoegdheid om de nalatenschap naar eigen inzicht te verdelen. Hoe vaak wordt aan de executeur - afwikkelingsbewindvoerder deze bevoegdheid niet toegekend? Maar naar eigen inzicht is geen carte blanche. Integendeel. Toetsing door de rechter leverde hoofdelijke aansprakelijkheid tot vergoeding van de schade op. Wat speelde er?

Overlijden langstlevende ouder

In 2009 overlijdt moeder. Zij heeft een testament met daarin opgenomen de ouderlijke boedelverdeling. Alle goederen uit de nalatenschap zijn toegedeeld aan vader. Hij is aan zijn kinderen uitbetaling van de erfdelen in de nalatenschap van hun moeder schuldig gebleven.   

Testament vader

Vader heeft een testament laten opstellen waarin vier gezamenlijk bevoegde executeur -afwikkelingsbewindvoerders zijn benoemd. Allen hebben de benoeming aanvaard. De betreffende bepalingen in het testament zijn op het eerste oog standaardmatig. Het bewind is ingesteld in het belang van alle betrokkenen om te komen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap. En aan de executeurs wordt de bevoegd toegekend om de nalatenschap naar eigen inzicht te verdelen. 

Verkoop ouderlijke woning

Tot de nalatenschap van vader behoort onder meer de ouderlijke woning met een WOZ-waarde van € 315.000. De geraadpleegde makelaars denken verschillend over de mogelijke verkoopopbrengst. Deze geschatte opbrengst varieert van € 275.000 tot € 400.000.

Een kleinzoon is eigenaar van het naastgelegen perceel. Hij wil een deel van het perceel waarop de woning van zijn opa stond, grenzend aan zijn tuin, kopen van de erfgenamen. Hij neemt contact op met de executeur - afwikkelingsbewindvoerders. De gesprekken leiden tot een conceptovereenkomst.

Dan gaat het onverwacht en onbegrijpelijk snel. Enkele dagen later hoort de kleinzoon dat de executeur - afwikkelingsbewindvoerders hebben besloten dat de woning te koop wordt aangeboden. En weer enkele dagen later volgt de mededeling dat de woning is verkocht aan één van de erfgenamen. Instemming van de overige erfgenamen is niet gevraagd. Er heeft zelfs geen overleg plaatsgevonden.

Harde tik op de vingers  

Kleinzoon laat het er niet bijzitten en start een procedure. Hof Den Bosch maakt korte metten met het handelen van de executeur - afwikkelingsbewindvoerders. Zij zijn weliswaar tot verkoop bevoegd maar zijn in de zorg van een goed executeur - afwikkelingsbewindvoerder toerekenbaar tekort geschoten omdat zij niet de belangen van alle erfgenamen in acht hebben genomen. Het testament was duidelijk op dit punt.

Het hof baseert zijn uitspraak op de volgende overwegingen. De verkoopprijs is lager dan de WOZ-waarde van de woning. De geraadpleegde makelaars schatten de verkoopopbrengst zeer verschillend in. De tijd tussen de misgelopen onderhandelingen met de kleinzoon en de verkoop is bijzonder kort. De woning is verkocht aan één van de erfgenamen/familielid.

De executeur-afwikkelingsbewindvoerders worden hoofdelijk gehouden tot vergoeding van de schade. Dat betekent dat zij ieder voor het geheel aansprakelijk zijn.

Meld u aan voor de maandelijkse update

Ontvang interessante cases uit onze praktijk, actuele nieuwsfeiten en opvallende rechterlijke uitspraken rechtstreeks in uw mail. Meld u hieronder gratis aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.

Bij het versturen van dit formulier gaat u akkoord met het verwerken van uw persoonsgegevens voor het versturen van onze nieuwsbrief/mails. Meer informatie over hoe wij persoonsgegevens verwerken leest u op onze privacy pagina.

* Verplicht veld.
Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660