Specialisme

Ondersteuning of vervanging
van de executeur

Het overlijden van een familielid luidt een emotioneel zware periode in. Naast rouwverwerking komen er tegelijkertijd vele organisatorische, administratieve en financiële zaken op de erfgenamen af. Schuldeisers dienen hun vordering in. Diverse instanties, waaronder de belastingdienst, vragen om informatie. Bovendien moet het testament worden uitgevoerd. Om al deze taken uit te voeren wordt er vaak een centrale persoon voor de afwikkeling van de nalatenschap benoemd: de executeur.

De executeur is door de overledene benoemd in zijn testament. Bij de benoeming speelt vertrouwen een belangrijke rol. Of de beoogd executeur deskundig is, wordt vaak uit het oog verloren. Het zorgvuldig en correct afhandelen van een nalatenschap is een tijdrovende zaak, die niet alleen vraagt om inhoudelijke juridische, fiscale en financiële expertise, maar ook om een flinke dosis mensenkennis. Uit rechterlijke uitspraken blijkt ook steeds meer dat het zijn van executeur niet vrijblijvend is.

Een niet-professioneel executeur doet er verstandig aan ondersteuning te zoeken. Janus Notarieel Juristen helpt regelmatig executeurs bij onder andere het inzichtelijk maken van de werkzaamheden, de uitleg van het testament, het stellen van prioriteiten, het contact met veeleisende erfgenamen en schuldeisers en de opmaak van de benodigde belastingaangiften. De executeur blijft in functie maar weet zich gesteund en gesterkt door een gespecialiseerd kantoor. 

Zijn erfgenamen het niet eens met de werkzaamheden van de executeur en vinden zij geen gehoor bij de executeur, kan de rechter om het ontslag van de executeur worden gevraagd. Janus Notarieel Juristen kan in dat geval de rol van vervangend executeur op zich nemen.

Terug naar het overzicht

Neem contact met ons op

Wanneer u ons inschakelt voor de afwikkeling van een nalatenschap bent u verzekerd van deskundige, daadkrachtige en betrokken adviseurs.

Thomas Janus

+31 40 760 1660